FÖRETAGETS HISTORIK

Det började med ett bokprojekt

Zappiens Intelligence etablerades 2006. Det började med bokprojektet Från Homo Sapiens till Homo Zappiens. En bok om den svenska välfärdens individualister i det globala tidssamhället. Termen kommer ursprungligen från vårt zappande mellan teve-kanalerna. Ett zappande som numera alltmer handlar om ett flackande mellan diverse appar och mediekanaler. Det handlar mycket om krav och kravsamhället fostrar krävande individer – Homo Zappiens – ett fenomen som numera även gäller seniorer.

Samhället förändras genom ett antal olika trender såsom digitalisering och urbanisering. Samhällsförändringarna påverkar förutsättningarna när det gäller såväl samhällsservice som hur vi organiserar saker för att få vardagen att funka. Till detta kan man lägga att våra preferenser förändras, bland annat påverkade av zappiensfenomenet.

Vi har valt att satsa på tre verksamhetsdelar i vår fortsatta utveckling:

Från Homo Sapiens till Homo Zappiens
av Mats & Marina Olsson

Köp hos: Adlibris | Bokus | CDON.com

Kontakt

Mats Olsson
Telefon: 0708 670 570
E-mail: mats@zappiens.se

Företagsuppgifter
Zappiens Intelligence AB
Sågverksvägen 31, 152 57 Södertälje
Organisationsnummer: 556718-0327